Nicole Rijkers Fotografie, gevestigd aan Valutaboulevard 115, 3825 BS Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wie is verantwoordelijk voor uw Persoonsgegevens?
Bedrijf: Nicole Rijkers Fotografie
Website: www.nicolerijkersfotografie.nl
E-mailadres:
Adres: Valutaboulevard 115
3825 BS Amersfoort
Telefoonnummer: 06-11158689
KVK nummer: 66807042
BTW identificatienummer: NL 001952011

Persoonsgegevens die wij verwerken
Nicole Rijkers Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (alleen zichtbaar op de zakelijke rekening)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Nicole Rijkers Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling. Uw bankrekeningnummer en naam/achternaam zijn zichtbaar op
  de bedrijfsrekening van de KNAB.
 • U te kunnen bellen, e-mailen of appen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
  voeren. Uw mailadres gebruiken wij om uw mail te kunnen beantwoorden, de foto’s naar u te
  mailen via het programma “wetransfer” of om elkaar op de hoogte te houden over zaken betreft de
  fotoshoot. Uw telefoonnummer gebruiken wij om contact met u op te kunnen nemen over zaken
  betreft de fotoshoot en indien uw akkoord bent om app contact te hebben over de zaken betreft de
  fotoshoot.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren, zoals het opsturen van een cadeaubon.
 • Nicole Rijkers Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte,
  omdat ze hier wettelijk toe verplicht is. Nicole Rijkers Fotografie verstrekt de gegevens
  ( facturen + persoonsgegevens) die nodig zijn voor de belastingaangifte aan haar accountant.

Hoe lang we bewaren we persoonsgegevens?
Nicole Rijkers Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Deze gegevens worden online of offline verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor uw gegevens.

Persoonsgevens

– Naam + achternaam
– Adres
– E-mailadres
– Factuurnummer

Bewaartermijn:
7 jaar

Waar:
Op de facturen

Waarom:
Voor de belastingdienst
(wettelijk bepaald)

Persoonsgevens

– Naam + achternaam
– Adres
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geslacht
– Factuurnummer
– PS filters
– bestelde foto nummers
– Betaald/niet betaald
– Verstuurd/niet verstuurd
– Kosten/bedrag

Bewaartermijn:
3 jaar

Waar:
Nicole Rijkers Fotografie schrijft alle gegevens op in een boekje

Waarom:
Administratie, omdat Nicole Rijkers Fotografie op die manier alle gegevens in 1 oogopslag voor het afhandelen van de administratie

Mailcontact

– E-mailadres

Bewaartermijn:
Tot na de beëindiging van de opdracht/fotoshoot

Waar:
Inkomende mail

Waarom:
Ik bewaar de mail om terug te kunnen lezen waar over gesproken is en welke afspraken er zijn gemaakt

Appontact

– Telefoonnummer

Bewaartermijn:
Tot na de beëindiging van de opdracht/fotoshoot

Waar:
Telefoon van Nicole Rijkers Fotografie

Waarom:
Snel contact betreft de fotoshoot en de weersomstandigheden

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Nicole Rijkers heeft als eigenaar van het fotografie bedrijf toegang tot uw gegevens. Deze deelt ze alleen met haar accountant voor de belastingaangiftes. Ebdwebdesign heeft toegang tot de website en de programmering hiervan. De website slaat geen gegevens op in de database.

Delen van persoonsgegevens met derden
Nicole Rijkers Fotografie deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nicole Rijkers Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Nicole Rijkers Fotografie deelt uw gegevens met de accountant.
1. Accountant: Vulpes Financieel Advies van Rein van Soest
Doel: Verwerken van administratie voor belastingaangifte (facturen)
2. Webdesigner: Ebdwebdesign
Doel: heeft alleen toegang tot de programmering van de website. Zij heeft alleen inzage in de geplaatste foto’s.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nicole Rijkers Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Nicole Rijkers Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Nicole Rijkers Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via .
Nicole Rijkers Fotografie heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk schriftelijk bewaard en mailtjes/appjes worden
  verwijderd nadat u de foto’s digitaal heeft ontvangen en onze overeenkomst beëindigd is.
 • De contactformulieren op de website slaan geen gegevens op in de database of op de website.

Programmering Website:

 • De website beschikt over een SSL certificaat dat op de juiste manier geïnstalleerd is. Voor de werking van de website wordt echter gebruikt gemaakt van een aantal plugins en diensten van derden.
 • Op de website is het mogelijk een contactformulier in te vullen en deze werkt met de plugin contact form 7. Deze slaat geen gegevens op in de database of op de website.
 • De website maakt gebruik van Cookies, dat is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op uw laptop, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand word informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website en soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan. Er zijn ook cookies die handig zijn voor de bezoeker. Bijvoorbeeld omdat hij onthoudt in welke taal u de website wilt lezen. Maar veel cookies worden gebruikt om bij te houden wat u op internet doet. Bijvoorbeeld naar welke pagina’s u hebt gekeken. Sommige cookies zijn noodzakelijk. Omdat de website het anders niet doet. Dat zijn de functionele cookies.
 • Google Analytics zijn analytische cookies voor het verzamelen en analyseren van statistieken om te kijken hoe de bezoekers de website gebruiken, welke pagina’s het meest bezocht worden en met welke browser. De informatie wordt voor ons geanalyseerd, maar wel zo goed mogelijk geanonimiseerd. Wij ontvangen dus geen IP=adressen of andere persoonsgegevens. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten.
  Google Analytics houdt zich aan de relevante Privacy Shield principes.
 • Op de website staan buttons, waarmee op een makkelijke manier berichten op social media kunnen worden gedeeld. De meeste mediakanalen werken ook met cookies en houden zich aan het EU-US Privacy Shield.

Cookies uitschakelen
Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kan via de browserinstellingen. Gebruik eventueel de helpfunctie van uw browser om te achterhalen hoe u dat kunt doen.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.