Privacy Wetgeving

AVG- Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 Mei 2018 veranderd de privacy wetgeving in Nederland, daardoor is er 1 privacywet voor de hele Europese Unie.
In Nederland bekend onder de naam: AVG- Algemene Verordening Gegevensbescherming door de wet bescherming persoonsgegevens (Wpb)
Internationaal bekend onder de naam: GDPR: General Data Protection Regulation.

Deze wet is speciaal voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Een bedrijf heeft een meldingsplicht voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Een bedrijf heeft ook de plicht een melding te maken bij een data-lek. Als u een website bezoekt krijgt u de mogelijkheid de privacyverklaring te lezen. Het bedrijf heeft hiervoor een verplichte privacyverklaring moeten schrijven.

De privacyverklaring is voor bedrijven verplicht, zodat u weet wat er met uw gegevens gebeurd en hoe ze veilig worden gesteld en hoelang ze uw gegevens bewaren en vooral wat hun grondslag is voor het verzamelen van deze gegevens.
Bijvoorbeeld een e-mailadres voor het versturen van foto’s ( in geval van de fotograaf ), maar ook zijn een aantal gegevens wettelijk verplicht voor de belastingaangifte ( bijvoorbeeld gegevens op een factuur ).Ook kunt u hierin lezen wie er toegang hebben tot uw gegevens binnen het bedrijf. ( bijvoorbeeld mijn accountant voor het verwerken van mijn administratie ),daar heeft het bedrijf een verwerkersovereenkomst mee.

Om welke persoonsgegevens kan het gaan?
* naam + achternaam
* adres
* telefoonnummer
* e-mailadres
* geboortedatum
* bankrekening nummer voor betaling
* sofinummer
* beroep
* nationaliteit
* medische gegevens
* foto en video opnames

Bijzondere gegevens
Er zijn categorie├źn gegevens waarvoor strikte voorwaarden voor het gebruik gelden. Dit zijn de ‘bijzondere gegevens’ bijvoorbeeld over iemands ras, politieke gezindheid, gezondheid en seksuele leven. Deze gegevens mogen alleen verwerkt worden door bij wet bepaalde instanties of met uitdrukkelijke toestemming van u.

Rechten
U heeft altijd het recht uw gegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, aanvullen of aan te passen.
Soms kun je je gegevens zelf aanpassen of je kunt hiervoor een verzoek indienen bij het bedrijf. Bent u het niet eens met hoe een
bedrijf met uw gegevens omgaat dan kunt u een klacht in dienen.

Meer informatie
Het is nog een complex verhaal en de wet heeft nog veel meer haken en ogen, maar op deze websites kunt u er nog meer overlezen.
We klikken vaak de Cookies weg en geloven het wel, maar misschien is het verstandig om na 25 Mei 2018 ook eens de privacyverklaring van een bedrijf te lezen.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl